Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 29 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:10 CEST

Fällande beslut
SR fällt för partiskhet vid två tillfällen
Se separat pressmeddelande  SB 741/08 och 743/08


TV4 riskerar avgift för otillbörligt gynnande
Se separat pressmeddelande  SB 745/08

I Nyhetsmorgon söndags programserie Kaffets värld visades hur rostningsprocessen går till. Före och efter programmet berättade en röst att programmet presenterades av bland annat ett känt kaffemärke. Granskningsnämnden ansåg att det gynnande som kan ha uppkommit av produkter ur sponsorernas sortiment uppvägdes av informations- och underhållningsintresset. Däremot ansåg nämnden att det tillägg som lämnades i ett av sponsringsmeddelandena gick utöver den typ av godtagbar förklaring som bidrar till att identifiera sponsorn och därmed gjorde meddelandet reklamliknande.

För denna överträdelse kommer nämnden att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift. SB 744/08

Enligt Granskningsnämnden bröt TV4 mot kravet på saklighet genom att i ett nyhetsinslag om fotbollsupportrar visa bilder från en annan händelse än den nyheten avsåg.
Det förhållandet att rättelse skedde i senare sändningar i en annan av
programföretagets kanaler medförde ingen annan bedömning. SB 740/08

Friande beslut
TV4:s Kalla fakta handlade om användningen av så kallad mulesing inom den australiensiska ullindustrin, och om hur en företrädare för industrin skulle ha försökt ”tysta” den person som tipsat redaktionen. En liten del av ett längre, smyginspelat samtal mellan de båda personerna spelades upp, men enligt nämnden fanns inget som tydde på att uttalandena hade redigerats så att de gav en felaktig bild av vad som sagts under samtalet. Beskrivningen i trailern och påannonseringen att programmet skulle visa hur den australiensiska ullindustrin försökte förhindra informationsspridning om mulesing var enligt nämnden visserligen tillspetsad, men medförde inte att programmet stred
mot kravet på saklighet. SB 738/08


Granskningsnämnden friade en protestsång i Sveriges Radio P4 Örebro. Enligt
nämnden utgjorde sångtexten ett inlägg i den lokalpolitiskt kontroversiella frågan om skolnedläggningar i kommunen. Mot bakgrund av att kommunalrådet getts möjlighet att kommentera sången stred inte inslaget mot kravet på opartiskhet.
SB 736/08

I Gomorron Sverige lyftes grillkol av ett visst märke fram som exempel på en produkt som saknar miljömärkningen FSC. Uppgiften om att sådana produkter inte rekommenderas av Naturskyddsföreningen innebar, enligt nämndens mening, inte sådan kritik som krävde något bemötande. Därför friades inslaget. SB 742/00


Enligt Granskningsnämnden stred inte SVT:s REA mot kravet på saklighet när
inslaget förmedlade bilden av att torsken är utrotningshotad.  Även om begreppet utrotningshotad var väl kategoriskt ansåg nämnden att SVT hade grund för att ge bilden av torsk som en starkt hotad fiskart. SB 737/08


Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.