Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut av Granskningsnämnden den 7 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:33 CET

2007-02-07
PRESSMEDDELANDE


Fällande beslut

• Ett inslag i SR:s Morgon i P5 var en lyssnartävling som, uppdelad på olika
moment, pågick under två sändningstimmar. Priset var biljetter till en
hästshow i Stockholm vilken nämndes vid namn sammanlagt tio gånger
och beskrevs som ”spektakulär” vid flera tillfällen. Granskningsnämnden
ansåg att detta innebar ett otillbörligt gynnande som översteg informationsoch
underhållningsintresset och beslutade att ansöka om att SR ska betala
25 000 kronor i särskild avgift. SB 74/07

• TV4:s program Sverige i veckan bestod av en sammanfattning av nyheter
från veckan som gått och var inte direktsänt och inte textat. Eftersom TV4
enligt sitt sändningstillstånd ska texta alla sina icke-direktsända svenska
program, konstaterade Granskningsnämnden att det skett en överträdelse
av bestämmelsen och fällde därför sändningen. SB 73/07

• Rapport osakligt om förslag till ny fastighetsskatt. SB 70/07
Se separat pressmeddelande

Friande beslut

• Ett inslag i A-ekonomi handlade om arbetslösa akademiker och om hur ett
nätverk av ungdomar lyckats ordna jobb. Detta jämfördes med att AMS,
trots en budget på en halv miljard kronor, bara lyckats ordna nio jobb.
Granskningsnämnden kritiserade inslaget och ansåg att det kunde
diskuteras om inte de förklarings som lämnats till den låga siffran borde
ha framgått. SB 71/07

• I slutet av TV4:s Trälen visades ett kort klipp ur nästa program, i vilket en
medverkande sa ”Som det är nu så är det ett äkta tattarläger” samtidigt som
ett hus med skräp utanför visades. Enligt Granskningsnämndens mening
måste det vara möjligt att spegla det språkbruk som används av deltagare i
en realityserie, även om en del ord och uttryck kunde uppfattas som
kränkande. Uttalandet stred därför inte mot bestämmelsen om
televisionens genomslagskraft. SB 77/07

• I SR:s Frank sas att ”Tjipp- och Hajk-Bengt” skulle förklara hur
webbaserade kostnadsfria e-posttjänster fungerade. Bengt Alsterlind
nämnde flera gånger namnet på en av e-posttjänsterna på marknaden.
Enligt Granskningsnämndens mening uppkom ett visst gynnande av den
aktuella tjänsten genom de många omnämnandena, men mot bakgrund av
inslagets skämtsamma karaktär innebar det inte ett otillbörligt gynnande.
SB 78/07

• Granskningsnämnden kom fram till att SR:s simultana sändningar via
Internet i s.k. webbradio omfattas av bestämmelserna i radio- och TVlagen.
Något tillstånd för sådana sändningar krävs dock inte. De
tillståndsvillkor som gäller för SR:s analoga och digitala sändningar, t.ex.
om mediets genomslagskraft, gäller därför inte för webbradion. SB 72/07

• Granskningsnämnden beslutade att inte ompröva sitt tidigare beslut 636/06
rörande ett nyhetstelegram i TV4 Sydost. SB 79/07

• Imitation i P3:s Deluxe stred inte mot bestämmelsen om radions
genomslagskraft. SB 75/07
Se separat pressmeddelande

• Sketch i SVT:s Bingo Royale stred inte heller mot bestämmelsen om
televisionens genomslagskraft. SB 76/07
Se separat pressmeddelande

Besluten kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se.