Rottneros AB

BESLUT AV MILJÖÖVERDOMSTOLEN OM BIOLOGISK RENING VID VALLVIK

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 12:09 CEST

BESLUT AV MILJÖÖVERDOMSTOLEN OM BIOLOGISK RENING VID VALLVIK

Enligt Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, som har hanterat ett överklagande av Naturvårdsverket av en miljödom mot Vallviks Bruk från 2001, skall bolaget ta en biologisk rening i drift senast den 31 december 2005.

Ett överklagande av domen till Högsta Domstolen kan ske senast den 17 juni 2003. Beslut om eventuellt överklagande kommer att tas i början av juni.Lars Blecko
Koncernchef


För ytterligare information kontakta Lars Blecko på tel. 070-641 49 10 eller VD på Vallviks Bruk Hannu Thomasfolk, tel. 070-604 29 38


Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.