Region Blekinge

Beslut av Region Blekinge: Satsningar på besöksnäringen och mot ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:59 CEST

Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att satsa 1,5 miljoner kronor av regionens regionala utvecklingsmedel i olika projekt som bland annat ska gynna besöksnäringen och som ska förebygga elevers avhopp från gymnasieskolan.

Region Blekinges arbetsutskott har delegation från regionstyrelsen att fatta beslut om finansiering av projekt upp till en miljon kronor. Under onsdagens möte beslutade arbetsutskottet att finansiera ett antal projekt med regionala tillväxtmedel.

– Vi har nyligen bildat en organisation för besöksnäringen, den ideella föreningen Visit Blekinge, och vi fortsätter satsningarna för att göra besöksnäringen till en betydelsefull näring för Blekinges utveckling, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge.

Den satsning som har besöksnäring i fokus är ett projekt genom SISU idrottsutbildarna. Projektet Idrotten i Blekinge kan mer ska binda ihop idrottsevenemang med besöksnäringen. Dessutom satsar Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner medel för att förebygga att ungdomar hoppar av gymnasieskolan.

De projekt som tilldelades regionala utvecklingsmedel under onsdagens möte är:

Projekt Idrotten i Blekinge kan mer Fas 1
SISU i Blekinge beviljades medel för att skapa engagemang och kunskap för en stor satsning på idrottsevenemang.
Projekttid: 2014-05-02 – 2014-11-30
Region Blekinges finansiering: 181 685 kronor.
Projektets totalbudget: 363 370 kr
Övriga finansiärer: SISU
Projektägare: SISU idrottsutbildarna

Projekt Förstudie Förebygga skolavhopp Gymnasieskolan Blekinge
Projektet syftar till att ta fram åtgärdsplaner för att minska avhoppen i gymnasieskolan.
Projekttid: 2014-08-15 – 2015-03-31
Region Blekinges finansiering: 450 000 kr
Projektets totala budget: 900 000 kr
Övriga finansiärer: Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun
Projektägare: Region Blekinge

Projekt Strukturbild Blekinge
Projektet syftar till att öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen, som nya plan- och bygglagen trycker på.
Projekttid: 2014-06-02 – 2015-10-01
Region Blekinges finansiering: 250 000 kronor
Projektets totala budget: 1 000 000 kronor
Övriga finansiärer: Tillväxtverket, Boverket och Länsstyrelsen Blekinge
Projektägare: Region Blekinge

Projekt Kultur runt Östersjön
Projektet syftar till att vidareutveckla uppkomna resultat från ArtLine samt kartlägga och analysera fakta inför en framtida utveckling av det uppbyggda internationella nätverket samt utvidgning av partnerskap, koncept och geografi. Art Line är ett internationellt konstprojekt som bedrivits under åren 2011 – 2014.
Projekttid: 2014-04-01 – 2015-03-31
Region Blekinges finansiering: 186 000 kr
Projektets totala budget: 528 000 kr
Övriga finansiärer; Karlskrona kommun och Ronneby kommun
Projektägare: Karlskrona kommun

Projekt Grön Resurs i Blekinge
Karlshamns kommun vill utveckla en modell för socialt företagande i Blekinge län. Med Grön Resurs ska nya tjänster, produkter och arbetssätt utvecklas som innebär fler kommer i arbete.
Projekttid: 2014-04-01 – 2015-03-31
Region Blekinges finansiering: 330 900 kr
Projektets totala budget: 1 415 160 kr
Övriga finansiärer: Karlshamns kommun, Länsstyrelsen Blekinge och Arbetsförmedlingen
Projektägare: Karlshamns kommun

Projekt Förstudie för kustnära cykelled genom Blekinge
Projektet ska genomföra en förstudie om möjligheten att bygga en kustnära cykelled genom Blekinge som kopplas ihop med Sydostleden.
Projekttid: 2014-06-02 – 2014-12-31
Region Blekinges finansiering: 150 000 kronor
Projektets totala budget: 300 000
Övriga finansiärer: Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner
Projektägare: Region Blekinge

För mer info, kontakta:

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se, 0455–30 50 43


Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument