Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Beslut av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott 130212

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 12:50 CET

Bilderboken lyfts fram

Bok- och berättarprojektet ”Give me five”  vill lyfta fram bilderbokens unika funktion som bland annat ett konstnärligt och pedagogiskt verktyg. Umeå kommuns folkbibliotek beviljas 120 000 kronor till projektet under 2013 och 220 000 kronor reservas för 2014. Pengarna ska användas till fortbildningar, utställningar och sagofester

Alla femåringar som går i förskola i Umeå kommun – kommundelarna ingår  -  bjuds in att delta i pedagogiska aktiviteter som leder till utställningar och sagofester. I aktiviteterna använder de sig av samma bilderbok.

Även familjerna kan vara med eftersom de bjuds in till träffar som bland annat tar upp betyddelsen av att läsa högt ur böcker och ger tips på bilderböcker.

Projektet är sammanknutet med det länsövergripande Give me five-projektet och samarbetar med Länsbiblioteket i Västerbotten och med andra regionala kulturinstitutioner.

Syftet är att stärka litteraturens ställning i förskolan och öka kunskapen om läsningens betydelse för utbildning och delaktighet i samhället.

Projektet började 2010 på några av kommunens bibliotek och nu vill man nå fler fem-åringar.

Give me five: Foto: flickr-user Frugan (CC BY 2.0)

Originalbilden finns här:
http://www.flickr.com/photos/frugan/429164953/

 

Vill ge rättvis bild av samisk kultur

Såhkie – Umeå Sameförening får 200 000 kr för att genomföra projektet Samiska aktiviteter i Tráhppie  –  samiskt kulturhus. Syftet är att ge en rättvis bild av samer och samisk kultur.

Under 2014 är minst 32 olika aktiviteter planerade på Tráhppie som finns på Gammliaområdet i Umeå.

Det blir bland annat föreläsningar, jojkföreställningar och andra inslag.  Exempel på föreläsare är Krister Stoor, Anna-Marja Kaddik, Sara Helén Persson, Patrik Lantto, Annelill Ledman, Max Lundström, och Gudrun Nordstedt.

En del av föreläsningarna kommer att spelas in och visas på storskärm i efterhand.

Innehållet kommer att presenteras på olika språk, till exempel engelska och tyska så att den samiska kulturen kan förmedlas även till internationella besökare. Dessutom vill  Såhkie samarbeta med andra urfolk, till exempel liverna i Lettland.


Survival Kit en fråga om överlevnad

Konstnärskollektivet Verkligheten får 1 300 000 kronor för 2014 för projektet Survival Kit som är ett nära samarbete med konstaktörer i Umeå och Riga. Om Verkligheten får ytterligare extern finansering minskas kulturhuvudstadsutskottets bidrag med motsvarande belopp.

Survival Kit fokuserar på frågor om överlevnad och hållbarhet på flera olika plan, lokalt som globalt. Som ett konkret exempel fick Rigas konstnärer och kulturarbetare efter den ekonomiska krisen i landet 2009 fråga sig om de skulle tvingas att flytta utomlands eller stanna kvar och vända situationen till något positivt. Som en reaktion på detta uppkom Survival Kit. De tomma affärslokalerna i Rigas centrum fylldes med konstnärliga verk.

Konstnärskollektivet Verkligheten i Umeå blev inspirerade av detta och inledde 2010 ett samarbete med olika aktörer i Riga.

Det är lite av bakgrunden till projektet i Umeå som dels innehåller en work shop  2013 i Umeå och Tärnaby för konstnärer från Lettland och Sverige, dels en konstfestival i Umeå i september och oktober 2014. Festivalen kommer att innehålla nyskapade verk av runt 30 internationella och lokala konstnärer, seminarier, filmvisningar med mera. Festivalen kommer att ta stadens outnyttjade utrymmen i anspråk och aktivera avsomnade byggnader och glömda utrymmen.

Beslutet om medfinansiering togs ursprungligen 2011.


Ytterligare information:

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande Kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 3
sven-olov.edvinsson@umea.se

Bilderboken lyfts fram även:
Victoria Edman
Ingalill Stenmark
Maria Nordenback
Umeå kommun
090-16 10 00
(e-post: förnam.efternamn@umea.se)

Samiska aktiviteter i Tráhppie även:
Britt-Marie Barruk
070-646 07 65
info@sahkie.se

Survival Kit även:
Alexander Svartvatten, Gerd Aurell
090-10 99 00
verkligheten@yahoo.com

 

 

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.