SAS

Beslut fattade på årsstämma i SAS AB 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:05 CEST

På årsstämman torsdag den 20 april 2006, beslutades det i enlighet med
valberedningens förslag om omval av styrelseledamöter i SAS AB: Egil Myklebust
(styrelseordförande), Berit Kjøll, Timo Peltola, Fritz H. Schur, Anitra Steen
och Jacob Wallenberg samt nyval av Jens Erik Christensen. Jens Erik Christensen,
född 1950, är också CEO i Codan A/S, Codan Forsikring A/S och Trygg-Hansa
Försäkrings AB. Christensen är styrelseordförande i Forsikring & Pension och
ledamot i Falck A/S.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram
förslag att föreläggas årsstämmas 2007 för beslut avseende: ordförande vid
årsstämman, bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och
styrelseordförande, arvode till styrelse uppdelat mellan ordförande, vice
ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt styrelseutskott, arvode till
revisor och förslag till valberedning inför årsstämman 2008.

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Jonas Iversen,
Näringsdepartementet, för svenska staten; Jacob Heinsen, Finansministeriet, för
danska staten; Reier Söberg, Närings- och handelsdepartementet, för norska
staten; Mathias Pedersen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse; Jarl Ulvin
för Odin Forvaltning; samt Henrik Michael Normann för Danske Bank.

Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna
för år 2005.

Också i frågan om bolagsordningsändring samt övriga frågor fattade årsstämman
beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.


För ytterligare information
Sture Stølen, Head of Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS