Mandator AB

Beslut fattade vid Mandators extra bolagsstämma den 1 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 08:40 CEST

Vid Mandators extra bolagsstämma den 1 augusti 2003 fattades beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt om att sätta ned aktiekapitalet.

Vid den extra bolagsstämman beslöts att godkänna styrelsens beslut om nyemission, fattat av styrelsen den 2 juli 2003.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna, som för en (1) befintlig aktie ges rätt att teckna två (2) nya aktier, till en teckningskurs av 1,00 kronor per aktie. Teckningstiden är 11-22 augusti 2003.

Emissionsprospekt kommer att offentliggöras den 6 augusti 2003. Nyemissionen innebär att antalet aktier vid full teckning kommer att öka med 37 593 898 till 56 390 847.

Stämman fattade också beslut om att sätta ned aktiekapitalet från 9 398 474 kronor och 50 öre till 4 699 237 kronor och 25 öre för avsättning till reservfonden genom minskning av aktiernas nominella belopp från 50 öre till 25 öre utan återbetalning till aktieägarna.

Emissionen tillför Mandator 37,6 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Mandator Tel 0709- 565 141