Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen

Beslut för ett hållbart fiske

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:42 CET

Under jordbruks- och fiskerådet idag fattade EU:s fiskeministrar beslut om fisket i Västerhavet för 2010. Beslutet innebär bland annat ett förbud mot fiske av pigghaj och sillhaj.
Efter förhandlingar i över ett dygn enades idag EU:s jordbruks- och fiskeriministrar om kvoterna för 162 fiskarter i Nordsjön och Atlanten för nästa år. För andra året i rad följdes de gällande förvaltningsplanerna vars mål är att öka mängden fisk i haven. Från och med 2010 stoppas också fiske av pigghaj och sillhaj.

- De beslut vi fattat är viktiga för att få ett hållbart fiske. Tillsammans med övriga beslut inom fiskeområdet som jordbruks och fiskeministrarna fattat under det svenska ordförandeskapet är vi en bit på väg mot hav i balans. Vi har bland annat beslutat om ett nytt regelverk för fiskerikontrollen och ökat storleken på trålfiskets nätmaskor i Östersjön så att vi inte fångar småtorsk. Därutöver har fiskeministrarna haft diskussioner om den framtida fiskeripolitiken som skall beslutas 2012. Allt detta är glädjande då en av Sveriges prioriteringar ärett hållbart fiske, säger Rådets ordförande Eskil Erlandsson.

De tre senaste jordbruks- och fiskeråden har präglats starkt av fiskefrågor. I oktober beslutades om nya regler för fiskerikontroll så att konsumenterna ska veta att den fisk de äter är lagligt fångad samtidigt som konkurrensvillkoren likställs för Europas fiskare. De nya reglerna leder även till en mer effektiv fiskerikontroll och en minskning av byråkratin. Vidare fattades även i oktober beslut om kvoterna för nästkommande år i Östersjön där torskkvoten glädjande nog kunde ökas i enlighet med de vetenskapliga råden. Ett annat viktigt beslut är att förbudet att kasta tillbaka död fisk utvidgas 2010 till att gälla allt EU:s fiske i Östersjön och Atlanten. Under novemberrådet hölls även en viktig diskussion om framtidens gemensamma fiskeripolitik som ska göras om 2012.

På tisdagen och onsdagen fortsätter därefter diskussionerna om bland annat hur EU kan stoppa illegalt avverkat timmer, hur försöksdjur ska få ett bättre djurskydd och hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska se ut i framtiden.

Kontakt:
Therese Nerlund
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
+46 705 19 01 59

Elisabet Dahlén Jonsson
Pressansvarig vid Sveriges EU-representation i Bryssel +32 476 50 50 22