Sundbybergs stad

Beslut från fullmäktige - Kommunal mark säljs till Förvaltaren

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 09:28 CEST

Kommunfullmäktige beslöt efter lång debatt på måndagskvällen om en försäljning av kommunal mark i Stora Ursvik till Fastighets AB Förvaltaren.

Redan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att en stadsdel med 3000-4000 bostäder ska byggas här i Stora Ursvik, ett av Storstockholms byggprojekt. Byggstarten är planerad till 2005. Inom tio år beräknas 10 000 människor bo i den nya stadsdelen, som också ska innehålla lika många arbetsplatser som bostäder. Därför måste staden bland annat satsa på en väl fungerande infrastruktur. För att klara den satsningen vill den politiska majoriteten sälja kommunal mark i Stora Ursvik till stadens helägda bolag, Fastighets AB Förvaltaren. I stadens budget för 2005 står det också att kommunen ska sälja mark bland annat för att återställa det egna kapitalet.

Efter en lång debatt beslöt fullmäktige om att marken i Stora Ursvik ska säljas enligt den politiska majoritetens förslag. Efter beslutet reste sig oppositionens ledamöter, från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, och lämnade sammanträdet för resten av kvällen. Kommunfullmäktige bordlade därefter ett flertal ärenden.

Mark- och byggpolicy
Sundbybergs stad har fått en ny policy, denna gång en mark- och byggpolicy, som ska gälla till och med 2008. Den består huvudsakligen av två delar: den ena rör planering och den andra rör exploatering. Det är plan - och bygglagen som styr policyns innehåll.

Delårsbokslut
Stadens delårsbokslut för perioden maj-augusti godkändes. Den visar bland annat att det prognostiserade resultatet för 2004 är minus 70,5 mkr. Det är mindre än den förra prognosen, som slutade på minus 83 mkr. Nämndernas sammanlagda prognoser beräknas till ett underskott på 38 mkr. Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat med 44,8 mkr och en beräknad utdelning från Norrenergi AB på nästan 15 mkr kommer inte att delas ut i år.