Västra Götalandsregionen

Beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:50 CEST

Förslag till mål och inriktning 2010

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg fastställde i dag mål och inriktning för 2010. Flera av målen syftar till att öka det hälsofrämjande arbetet samt överbrygga gränserna mellan olika vårdnivåer. Vården ska alltid utgå från den enskildes behov och förutsättningar.

Mål och inriktning för 2010 visar vilka områden som nämnden vill prioritera under nästa år. Ett viktigt område är att patienterna inte ska uppleva några gränser mellan olika vårdnivåer. Det kräver en utvecklad samverkan, särskilt kring de allra yngsta och de allra äldsta patienterna.

Några av de prioriterade målen är:

  • Patienter ska ha valfrihet i vården
  • Verksamheterna ska samverka så att patienterna ges bästa möjliga vård på rätt vårdnivå
  • Väntetiderna vid akutmottagningarna ska minska
  • Förebyggande insatser ska utvecklas så att livsstilsrelaterade sjukdomar minskar

Invånarnaska känna sig trygga med hälso- och sjukvårdssystemet. De ska vara delaktiga och bemötas med omtanke och respekt.

Ny upphandling av mammografi

Avtalet för mammografiverksamheten i Skaraborg löper ut vid årsskiftet 09/10. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i dag att godkänna kravspecifikationen för en ny upphandling. Alla kvinnor mellan 40 och 74 år i Skaraborg erbjuds screening för bröstcancer.


Kontaktperson: Gunbrith O Palo, hälso- och sjukvårdschef 0705-32 66 89, Bengt Andersson (C) ordförande 0702-09 50 09, Bertil Jonsson (M) 1:e vice ordförande 0705-49 55 50, Hasse Andersson (S) 2:e vice ordförande 0706-74 97 79
Publicerad av: Epost: kjell.foss@vgregion.se