Västra Götalandsregionen

Beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnderna för västra och östra Skaraborg

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:46 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämndernai Skaraborg beslutade i dag att gemensamt ge Skaraborgs Sjukhus totalt 15 miljoner kronor för att reducera sjukhusets underskott för 2008.

Nämnderna svarade också på de förslag sjukhuset tidigare lämnat för att nå budgetbalans för i år:

 

  • Nämnden villfå en utvärdering av hur sommarens verksamhet fungerat innan de fattar beslut om att omfördela ambulansresurserna i Skaraborg
  • Nämnderna godkänner förslaget att stänga mottagningen för ljusbehandling i Töreboda
  • Nämnderna vill ta del av enutredning av hela operationsverksamheten i Skaraborg innan de fattar beslut om att stänga vårdavdelningen för operation och göra Sjukhuset i Falköping till ett dagkirurgiskt resurs- och kompetenscentra
  • Nämnderna ställer sig avvisande till förslagen att förändra utbudspunkterna inom psykiatriskt öppenvård och till förändringar inom slutenvården i Falköping, men är däremot positiv till att det görs enbredare översyn av psykiatrin i Skaraborg

 

Kontaktperson: Gunbrith O Palo, hälso- och sjukvårdschef 0705-32 66 89
HSN Östra Skaraborg: Lars-Erik Lindh (s) ordförande 0708-43 62 51, Bengt Sjöberg (m) 1:e vice ordförande 0705-83 64 63, Sewon Ekberg (fp), 2:e vice ordförande 0708-67 15 97 HSN Västra Skaraborg: Bengt Andersson (c) ordförande 0702-09 50 09, Bertil Jonsson (m) 1:e vice ordförande 0705-49 55 50, Hasse Andersson (s) 2:e vice ordförande 0706-74 97 79