Moderaterna

Beslut från Moderaternas partistämma i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2011 09:48 CEST

20-23 oktober 2011 ägde Moderaternas partistämma rum i Örebro. Partistämman behandlade sex propositioner och 180 motioner. Bland besluten på stämman märks bl a följande:
* Ett nytt idéprogram - Ansvar för hela Sverige
* Ett nytt kommunprogram - Arbete välfärd och trygghet, kommnprogram 2011
* Ett nytt utrikespolitiskt pogram - Frihet och utveckling i världen
* Att Moderaterna inte deltar som en nominieringsgrupp i kyrkovalet 2013.
* Att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om surrogatmödraskap i Sverige.
* Att slopa dagens krav på att den som genomgör ett könsbyte ska vara steriliserad och ogift.
* Att se över reglerna för försörjningsstöd så att skapa incitament för arbete. Kärnan i politiken är arbetslinjen och strävan att öka incitamenten och minska trösklarna till arbete.
* Att utreda om ytterligare inskränkningar bör ske när det gäller utnyttjande av allemansrätten i rent vinningssyfte, samt eventuellt vidta åtgärder efter genomförd utredning.
Ytterligare information och från Moderaternas partistämma 2011 finns på www.moderat.se

Kontakt: Moderaternas pressjour 0736- 82 80 00
Johan Elmberg Presschef Nya Moderaterna
08-786 63 18 0722-04 72 24