Umeå kommun

Beslut i arbets- samt näringslivs- och planeringsutskottet den 7 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:40 CEST

Umeå ansöker om medlemskap i kommunägt försäkringsbolag

Umeå ska ansöka medlemskap i Svenska Kommun Försäkrings AB, ett försäkringsbolag som ägs av flera kommuner tillsammans.

Försäkringar är ofta mycket kostsamma för landets kommuner och när kommunerna, däribland Umeå, upphandlar försäkringar är intresset från
försäkringsbolagen ofta ganska litet. Det beror bland annat på att kommuner har många högriskobjekt, till exempel skolor som ofta utsätts för skadegörelse.

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) bildades 2003. Sju svenska kommuner och en norsk kommun är delägare; Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Uppsala,
Trollhättan, Helsingborg samt Trondheim.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Kommunen utbildar personal i HBT-frågor

Nästa vår kommer kommunal personal att erbjudas utbildning i HBT-frågor (Homo, Bi- och transsexuella). Kommunen planerar att genomföra en utbildning i samarbete med RFSL Norrbotten och RFSL Umeå.

Två personer ska projektanställas för att utbilda chefer och medarbetare, ett viktigt syfte är att verka för allas lika rättigheter.

Utbildningen ska innehålla historik, värderingsövningar, definitioner av begrepp, bemötande, samt frågor och svar. Cirka 1700 (20 procent) av kommunens drygt 8000 anställda kommer att erbjudas plats på utbildningen.

Det är kommunens politiker som bestämt att utbildningen ska genomföras, i juni fattade fullmäktige ett beslut om att ”öka utbildningen inom kommunens verksamhet i HBT-frågor”.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Viktigt steg mot bostäder på Gimoborg

200 lägenheter, de flesta i flerbostadshus, kommer att byggas på Gimoborg i Umeå. Bostadsföretagen Skanska och Gamlia fastigheter har tecknat
varsitt reservationsavtal för marken i området. Detaljplanen är snart färdig.

Skanska och Gamlia Fastigheter har deltagit i den tidiga planeringsprocessen. Avtalen innebär att Skanska ska bygga både bostadsrätter hyresrätter i etapper, och att Gamlia Fastigheter bygger
bostadsrätter.

Det kommer också att byggas ett äldreboende i området.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Strömpilen kan växa ytterligare

Strömpilens handelsområde kan växa ytterligare. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har i ett yttrande till byggnadsnämnden sagt ja till att utöka området med 3 500 kvadratmeter. Området ligger norr om Kolbäcksbron.

I februari ställde sig utskottet positiva till att utöka den totala byggrätten från 35 000 kvadratmeter till 52 500 kvadratmeter, den totala byggrätten för handel utökades i och med det beslutet med 19 500
kvadratmeter. I juni beslutade sedan byggnadsnämnden att påbörja planarbetet för en utbyggnad av Strömpilen.

Dagens beslut innebär att kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ställer sig positiv till en utökning med ytterligare 3 500 kvadratmeter.

Detaljplanen ska slutligen antas i kommunfullmäktige.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Butikskedjan Lidl till Ålidhem

Butikskedjan Lidl till Ålidhem är på väg att etablera sig i Ålidhem. Detaljplanen för området gillas av kommunstyrelsens näringslivs- och
planeringsutskott. Alla partier ställer sig bakom den.

– Välkommen Lidl, säger kommunalrådet Lennart Holmlund (s) i en kommentar.

Lidl, vars butiker befinner sig någonstans mellan en närbutik och en stormarknad på storleksskalan, började etablera sig i Sverige år 2003.
Intresset för Umeå har funnits en tid och nu är visionen snart verklighet.

Enigt Handelns Utredningsinstitut, som gjort en konsekvensutredning, innebär etableringen att Ålidhems Centrum förstärks och att många som inte
har bil får tillgång till en butik nära bostaden.

Detaljplanen ska slutligen antas i kommunfullmäktige.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se