Miljöpartiet Stockholms stad

Beslut i dag: så ska Stockholm minska klimatutsläppen till 2040

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 07:20 CET

I dag den 28 november går Stockholm stads nya klimatstrategi upp för beslut i kommunfullmäktige. Strategin visar vägen till målet om en fossilbränslefri stad till 2040. För stockholmarna innebär det minskade utsläpp från trafiken, ökad insamling av matavfall, minskad plastanvändning och mer energieffektiva bostäder.

Strategin innefattar verksamheter inom kommungränsen och kommer innebära en strukturomvandling med syfte att bland annat nå målsättningarna som sattes genom Parisavtalet 2015.

Strategin innebär bland annat att staden kommer öka mängden förnybar el som produceras i staden och ställa högre krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder. Man kommer även att utreda möjligheten att införa miljözoner i staden där det kan vara förbjudet att köra fordon som drivs på fossila bränslen, samt utreda möjligheten att förbjuda försäljning av fossila bränslen inom stadens gränser.

- Städerna spelar en viktig roll i det globala klimatarbetet, och vi är stolta över att nu kunna presentera den strategi som tydligt vägleder staden i det viktiga arbetet som pågår över hela världen med att minska klimatutsläppen, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Vid det globala klimattoppmötet i Paris 2015 så tydliggjordes målet om att världens temperaturhöjningar ska hållas väl under 2 grader.

En av de viktiga faktorerna i den globala klimatproblematiken är mängden koldioxidutsläpp som görs. Sedan 1990 har Stockholms totala utsläpp av växthusgaser minskat med en tredjedel. Målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 innebär att det framgångsrika arbetet med att minska utsläppen ska fortsätta och påskyndas.

Målet om fossilbränslefrihet innebär störst utmaningar inom transportsektorn och där är behovet av insatser i närtid som mest omfattande. Stockholmarna kommer bland annat märka att staden genom olika åtgärder kommer ställa om från vägtrafik baserad på fossila bränslen till förnybara, ökad insamling av matavfall samt arbeten med att minska användningen avfossil plast.

Ett av etappmålen är att utsläppen av växthusgaser ska vara högst 2,3 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per invånare och år 2020. 2014 släppte Stockholm ut ca 2,7 ton CO2e per stockholmare.

För vidare information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 076–122 96 02

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08–508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/