Region Örebro län

Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden: Konkreta åtgärdsförslag för att sänka kostnader ska tas fram

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 08:08 CEST

Hälso- och sjukvården har tidigare aviserat ett underskott motsvarande 400 miljoner kronor för helåret 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu gett ett uppdrag till hälso-och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan. Den ska innehålla konkreta åtgärdsförslag för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärderna ska också vara hållbara över tid.

I augusti kommer nämnden att informeras om en preliminär handlingsplan och i oktober ska besluttas. Redan i juni månad ska nämnden för regionstyrelsen redovisa effekter av tidigare beslutade handlingsplaner för ekonomi i balans, samt inriktning och omfattning av eventuellt förstärkta handlingsplaner.

Värna barn och utsatta grupper
- Åtgärderna är nödvändiga för att få ekonomin i balans och framtida handlingsfrihet. Det kommer att påverka våra verksamheter och vårt utbud av vård, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Men direktiven är att barn och särskilt utsatta grupper ska värnas, och åtgärderna så långt det är möjligt handla om att effektivisera och samordna verksamheter.

Såld vård och avgifter måste också ses över
- Vi måste sänka våra kostnader, någon annan väg finns inte, säger Behcet Barsom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande.Vi behöver också se över våra intäkter för den sålda vården liksom vi behöver se över våra avgifter så att vi ligger på en jämförbar nivå jämfört med landet i övrigt.

Underskottet har växt
Bakgrunden till hälso- och sjukvårdens ekonomiska läge är bland annat att man gick in i året med ett stort underskott, och det underskottet har växt. Det är framför allt utfallet för köpt och såld vård som visat en negativ utveckling i mars och april månad. Det har också varit en stor ökning gällande kostnader för övertid, jour och beredskap och timanställda. Utfallet för läkemedelskostnader ligger högre än föregående år, utfallet för köpt vård ligger efter april på en högre nivå än föregående år och gällande såld vårdhar det skett en minskning av vårdtillfällen för utomlänspatienter totalt sett.

Mer information:
Karin Sundin, (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordf., tel. 072 – 142 0620
Behcet Barsom (KD), hälso- och sjukvårdens vice ordf., tel. 073 – 077 7736

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.