Umeå kommun

Beslut i kommunfullmäktige den 27 april 2009:

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:24 CEST

Tekniska nämnden beslutar om tre nya medborgarförslag

 

Tre nya medborgarförslag har lämnats in från tre umebor. Det blir tekniska nämnden som fattar beslut i alla tre.

 

Kerstin Tjäderborn vill att kommunen satsar på en hundrastgård.

 

Ulf Parde har reagerat på olaglig affischering och han föreslår att kommunen dokumenterar vilka organisationer som inte sköter sig.

 

Lägg fjärrvärmeslingor vid busshållplatserna och alla backar efter bussgatorna. Det föreslår Conny Karlsson som tror att antalet förseningar då blir färre.

 

För mer information kontakta:

 

Marie-Louise Rönnmark

Kommunalråd (s)

Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

 

Fyrverkeridebatt efter medborgarförslag om förbud

 

Förbjud alla former av smällare och fyrverkerier i centrum, föreslår umebon Monica Lindgren i ett medborgarförslag. Något allmänt förbud blir det inte, enligt fullmäktige som besvarar medborgarförslaget med att det redan idag finns regler inom ramen för de lokala ordningsstadgarna.

 

Vänsterpartiet röstade bifall till medborgarförslaget.

 

Marie-Louise Rönnmark

Kommunalråd (s)

Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

 

2008: Fortsatt stark utveckling för Umeå

 

Umeå fick 957 nya invånare, 870 nya arbetstillfällen och 1 000 nya bostäder 2008. Bokslutet visar ett positivt resultat med 38 miljoner kronor, efter en avsättning för tryggande av pensioner med 123 miljoner kronor. Men 2009 och 2010 minskar skatteunderlaget markant som en följd av lågkonjunkturen.

 

Resultatet före avsättningen till pensioner uppgår till 161 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående års resultat 157 miljoner kronor

 

Intäkter från elhandel ovanligt stora

Kommunens ägarandel i Stornorrfors är den viktigaste förklaringen till det positiva resultatet. Resultatet från elhandelsverksamheten uppgick till 163,4 miljoner kronor. Det är 100,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och hela 53 miljoner kronor bättre än 2007.

 

Investeringstakten är fortsatt hög. Under 2008 investerade kommunen för 527,9 miljoner kronor. 

 

Minskat skatteunderlag 2009-2011

Det samhällsekonomiska läget har under det senaste året förändrats ovanligt snabbt, från överhettning till lågkonjunktur. För Umeå kom mun innebär detta ett skattebort fall på cirka 100 miljoner kronor 2009. Samtidigt visar samstämmig statistik att utbildnings- och uni­versitetsstäder som Umeå växer i samband med lågkonjunkturer.

 

Fullmäktige reserverar pengar till Kulturhuvudstad 2014

Överskottet 38 miljoner kronor reserveras till Kulturhuvudstad 2014. Det innebär att Umeå kommun har lagt undan pengar som ska användas om Umeå utses.

 

Vänsterpartiet ville avsätta 20 miljoner kronor till Kulturhuvudstad, och resterande 18,3 miljoner kronor till sociala investeringar.

 

Rättvisepartiet ville använda överskottet för att minska nedskärningarna i socialnämnden. 

 

- Vi sätter av pengarna nu när vi har möjlighet och det betyder också att vi inte behöver spara ute i verksamheterna för att få råd med kulturhuvudstadssatsningen. Det är inte fult att spara ihop till en framtida satsning som är viktig för Umeå, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

 

Ett litet steg mot ett grönare Ålidhem

 

Centerpartiet vill satsa på ett grönare Ålidhem. I en motion förslår partiet att Umeå ska satsa på konceptet Världens park i samarbete med alla som bor i området.

 

Bra förslag, tyckte många fullmäktigeledamöter som till sist valde att besvara motionen med tekniska nämndens svar.

 

Tekniska nämnden tycker att arbetet med temat Världens park ska gälla för arbetet med hela stadsdelen, inte bara en park.

 

Innehållet i Världens park ligger nära de förslag på upprustning som tekniska nämnden tog fram 2008.

 

För mer information kontakta:

Sven-Olov Edvinsson (C)

070-6026634

sven-olov.edvinsson@umea.se

 

Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

Umeåpolitiker vill gärna se fler passiva hus

 

Miljöpartiet föreslår att kommunen stimulerar fler att satsa på passiva hus. Motionen är onödig, enligt en majoritet i fullmäktige.

- Vi jobbar redan med detta, och vi har kommit en bra bit på väg tillsamman med branschen, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet argumenterade för motionen, som enligt en majoritet i fullmäktige är onödig eftersom byggnadsnämnden arbetat aktivt med passiva hus under lång tid.

 

- Det viktigaste är att vi försöker energieffektivisera byggandet utifrån de förutsättningar som finns i vårt kalla klimat, säger Åsa Ögren (S).

 

För mer information kontakta:

Alireza Mosahafi (MP)

070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se


Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

 

Nej till förslag om gratis familjerådgivning

 

Fullmäktige vill inte ställa upp bakom Kristdemokraternas förslag om att kommunen ska erbjuda ett gratis besök hos familjerådgivningen.

- Vi ser ett ökat behov av föräldrastöd, men vi tycker att det här är fel väg att gå, kommenterar Eva Andersson (S) som är ordförande i socialnämnden.

 

- Många nyblivna föräldrar behöver stöd och det här förslaget skulle säkert få fler att vända sig till kommunen för att lösa problem som ofta uppstår i samband med föräldraskap, säger Anders Sellström (KD).

 

- Vi är överens om att vi ska bygga ut föräldrastödet. Det ska vi bland annat göra genom att söka pengar hos regeringen för detta, säger Eva Andersson (S).

 

Att besöka familjerådgivningen kostar 150 kronor per besök. Motionen stöddes av Folkpartiet och Moderaterna.

 

För mer information kontakta:

Anders Sellström

070-540 12 12

anders.sellstrom@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

 

Umeå satsar på parrekrytering

 

Umeå ska satsa på parrekrytering. Fullmäktige har ställt sig bakom Centerpartiets förslag

- Den här frågan är viktig i en arbetsmarknadsregion som är expansiv, säger Centerns gruppledare Sven-Olov Edvinsson.

 

- Det här har visat sig vara oerhört viktigt för näringslivet, landstinget och universitetet. Nu får Umeåregionen i uppdrag att titta närmare på hur det här ska gå till, säger Lennart Holmlund (S).

 

Satsningen på parrekrytering ska utformas på ett sätt som inte strider mot samverkansavtal, personalpolitiska mål, och andra arbetsrättsliga regler.

 

För mer information kontakta:

Sven-Olov Edvinsson (C)

070-6026634

sven-olov.edvinsson@umea.se

 

Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

 

Vägpaketets finansiering klar - avtalet godkänt

 

Umeå kommun, Vägverket och Volvo bygger ringleden runt Umeå tillsammans. Fullmäktige har godkänt avtalet.

 

- En historisk dag. Om jag hade haft en flaska champagne här så hade jag bjudit hela fullmäktige. Nu är vi äntligen vid vägs ände i denna fråga, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

 

900 miljoner kronor

Kommunen träffade en avsiktsförklaring med Vägverket i april 2008. Den innebär att Umeå kommun lånar ut 265 miljoner kronor till Vägverket. Kommunen tar också ansvar för investeringar i nya vägar och en kommande trafikplats på Ersboda. De 280 miljoner kronor som kommunen investerat i Kolbäcksbron efterskänks också. Det innebär att den totala kommunala insatsen är cirka 900 miljoner kronor. Att bygga hela ringleden kommer att kosta cirka 1,7 miljarder kronor.

 

Bättre miljö

Överenskommelsen innebär en kraftsamling för bättre miljö. En fullt utbyggd ringled är den viktigaste åtgärden i det åtgärdsprogram som har tagits fram av Umeå kommun på regeringens uppdrag för att förbättra luftmiljön i centrala staden och klara miljökvalitetsnormerna.

 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, och Rättvisepartiet socialisterna röstade mot avtalsförslaget.

 

Avtalet röstades igenom med siffrorna 49 ja 12 nej och 4 frånvarande.

 

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se