Umeå kommun

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 15:27 CEST

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2005:

Räddningsnämndens verksamhetsplan godkänd

Arbetsutskottet har godkänt räddningsnämndens verksamhetsplan för åren 2006-2008/09. Planen beskriver hur räddningstjänsten ska arbeta de kommande åren. Brandkårerna i kommunen gör cirka 1000 utryckningar varje år. De kommande åren fortsätter satsningen på förebyggande arbete, utbildning, krisplanering med mera.

Skadegörelse är en stor utgiftspost för Umeå kommun och i verksamhetsplanen står det att ”flera gamla anläggningar för brand- och inbrottslarm ses och uppgraderas i takt med ombyggnad och nybyggnationer”. Ingen utökning av personalen planeras under 2006.

Den 200åriga freden ska uppmärksammas

Snart har det varit fred i Sverige i 200 år. Den sista striden på svensk mark ägde rum i Sävar 1808-09. Den 200-åriga freden ska uppmärksammas med ett jubileum år 2009. Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att uppmärksamma jubileet och arbetsutskottet har nu tagit fram 350 000 kronor, pengar som ska räcka till en förstudie.

Umeå kommuns stadsledningskontor ska utse en samordnare under hösten. Kommunen ska sedan tillsammans med nationella och internationella aktörer dra igång arbetet med att forma ett innehåll.

Vänsterpartiet vill inte att jubileet ska innehålla några som helst militära inslag. Därför yrkade Vänsterpartiet avslag på förslaget.


För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se