Stockholms Läns Landsting

Beslut i korthet - Landstingsstyrelsen den 25 oktober (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:55 CEST

Vid Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 oktober fattas bland annat beslut om skattesatsen för 2005, köp av en mödravårdscentral vid Danderyds sjukhus samtnytt samarbetsavtal med ALMI Företagspartner.

Skattesatsen i landstinget oförändrad

Skattesatsen för Stockholms läns landsting ligger kvar på 12,27 kronor. Det beslutade landstingsstyrelsen. Därmed har landstinget fullgjort skyldigheten att lämna ett preliminärt besked om skattesats till Finansdepartementet före den 1 november. Slutgiltigt beslut om skattesatsen fattas dock av landstingsfullmäktige under budgetmötet den 23-24 november. Moderaterna och folkpartiet reserverade sig och kristdemokraterna deltog ej i beslutet.

Förslag att godkänna köp av Prima Liv i Danderyd

Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Danderyds sjukhus AB:s köp av mödravårdscentralen Prima Liv i Danderyd AB.

Avtalet om överlåtelse av aktier mellan Danderyds sjukhus AB och aktieägarna i Prima Liv i Danderyd AB träffades den 1 juli i år. Sjukhuset köpte samtliga aktier i Prima Liv för 3,3 miljoner kronor.
Enligt landstingets ägarpolicy ska frågor av principiell art underställas fullmäktige som ska godkänna dem innan beslut fattas. Enligt både kommunallagen och landstingets ägarpolicy är förvärv av aktier en fråga av principiell art.

Landstingsdirektören påpekar i sitt tjänsteutlåtande att förvärvet av aktierna i Prima Liv inte har föregåtts av fullmäktiges godkännande.
Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå att fullmäktige ska godkänna köpet.

Moderaterna och folkpartiet reserverade sig till förmån för det gemensamma förslaget att avslå Danderyds sjukhus förslag att köpa Prima Liv. Kristdemokraterna lade ett särskilt uttalande.

Förnyat avtal med ALMI

Landstingsstyrelsen har beslutat att förnya samarbetsavtalet med ALMI Företagspartner AB. Därmed fortsätter landstinget och staten att stödja småföretagen i länet via det gemensamma utvecklingsbolaget ALMI Stockholm. Målet är att rådgivning och hjälp med finansiering ska leda till fler och starkare företag.

Landstingets anslag till bolaget minskar något nästa år, från drygt 22 miljoner kronor till knappt 21,5 miljoner. Gemensam reservation mot samarbetsavtalet lades av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Allmänpsykiatri och barnmorskemottagningar får enhetliga regler

All allmänpsykiatrisk verksamhet får nya enhetliga avtal och länets barnmorskemottagningar får en ny ersättningsmodell. Under året har landstinget, bland annat genom projektet Avtalsutveckling, skapat mer enhetliga avtal och ersättningssystem för flera verksamheter, till exempel husläkarmottagningar.

Syftet med de nya avtalen för allmänpsykiatri är att åstadkomma ett tydligt och enhetligt grunduppdrag samt en starkare kvalitetsuppföljning där det är lättare att jämföra verksamheter. En central del i avtalet gäller uppdraget för allmänpsykiatrisk verksamhet. Där beskrivs syftet med den allmänpsykiatriska sektorns arbete, dess omfattning, vilka vårdtjänster som den ska erbjuda och vilka kvaliteter som vårdtjänsterna ska ha.

Landstingsstyrelsens beslut gällande barnmorskemottagningar innebär att det införs en ny och enhetlig ersättningsmodell. Uppdragsbeskrivningen innehåller inte nya uppdrag jämfört med dagens. Syftet har varit att ta fram en enhetlig beskrivning.

Moderaterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag och kristdemokraterna och folkpartiet lade en gemensam reservation när det gäller barnmorskemottagningar. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna deltog inte i beslutet gällande allmänpsykiatrien.

Ny utformning av årsredovisning

Utformningen och dispositionen av landstingets årsredovisning ska förändras. Det har landstingsstyrelsen beslutat. Kommande årsredovisningar ska innehålla en förstärkt orientering om landstingets verksamhet och en mer utförlig beskrivning av hur uppdraget gentemot medborgarna utförs. Moderaterna och folkpartiet lade en gemensam reservation.

Kontaktperson: Anders Fridell Presschef