Svenska kyrkan

​Beslut i kyrkomötet 22 november

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2017 16:56 CET

2017 års kyrkomöte har idag fattat beslut bland annat om att kyrkomötet 2019 ska vara ett så kallat tematiskt kyrkomöte, utveckla en medlemsutvecklingsstrategi samt verka för att stoppa omflyttningarna under asylprövningstiden för ensamkommande barn och unga efter 18-årsdagen.

I morgon, torsdag 23 november, fattas beslut i fråga om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, samt resterande beslut i ärenden som debatterats i dag, onsdag.

Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand på http://www.svenskakyrkan.tv/.

ALLA kyrkomötets beslut finns på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/beslut-av-kyrkomotet-2017.
Här följer ett axplock av bifallsbesluten, med länkar till respektive betänkande och motion:

Kl 2017:1 Medlemsstrategi

Utifrån motion 2017:117 uppdrogs till kyrkostyrelsen att inleda ett brett arbete med att utveckla en medlemsutvecklingsstrategi med relevans för Svenska kyrkans samtliga nivåer (församling, stift och nationell).

Kl 2017:7 Markera mot inhuman behandling av ensamkommande barn

Utifrån motion 2017:42, punkt 1, uppdrogs till kyrkostyrelsen att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att stoppa omflyttningarna under asylprövningstiden för ensamkommande barn (och unga) efter 18-årsdagen.

Utifrån motion 2017:42, punkt 3, uppdrogs till kyrkostyrelsen att uppmana Sveriges regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna av ensamkommande barn (och unga) med starka asylskäl.

Kl 2017:11 Gudstjänster och andakter på Svenska kyrkans webbplats

Utifrån motion 2017:94, uppdrogs till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra svenskkyrkliga poddradiogudstjänster varje sön- och helgdag, dagliga svenskkyrkliga poddradioandakter samt tillhandahålla plattform, struktur, lagring och distribution för poddradioverksamhet till församlingarna.

Kr 2017:1 Kyrkomötets arbetsformer

Kyrkomötet beslutade utifrån förslag i Presidiets skrivelse 2017:1 att under mandatperioden 2018­-2021 göra det möjligt att genomföra tematiska kyrkomöten. Det första ska genomföras år 2019 och därefter utvärderas. Temat ska bestämmas av kyrkomötet i plenum. Vid tematiskt sammanträde ska kyrkomötet endast ta upp motioner till behandling som antingen berör temat eller har inlämnats med anledning av skrivelse från kyrkostyrelsen. Läs mer: Särskild arbetsordning för kyrkomötet (bilaga 2 i betänkandet, sidan 21).

Senast år 2020 ska kyrkomötet ta ställning till om ett tematiskt kyrkomöte ska genomföras även år 2021.