Svenska kyrkan

Beslut i Kyrkomötet fredag 28 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:05 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se


Utlämnande av handlingar

För att bättre värna den personliga integriteten har Kyrkomötet beslutat att ändra kyrkoordningen så att domkapitlet och biskopen själva får pröva utlämnande av handling som rör deras egen verksamhet. I dag kan denna typ av prövning hamna hos stiftsstyrelsen, vilket gör att känsliga personliga uppgifter riskerar att spridas i en vidare krets. Domkapitlet ska dessutom få delegera beslutsfattandet till ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Behörigförklaring av utländska präster

Flera motioner föreslog förändringar av kyrkoordningen för att göra det lättare att behörigförklara präster från andra kyrkor att verka som präster i Svenska kyrkan. Kyrkomötet anser att det är angeläget att utländska präster får möjlighet att söka tjänst i Svenska kyrkan och beslutade att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att se över kyrkoordningens bestämmelser om behörigförklaring av vissa utländska präster.

Utveckla Teologiska institutet i Jerusalem

Kyrkomötet antog kyrkostyrelsens skrivelse om att utveckla verksamheten vid Svenska Teologiska Institutet (STI) i Jerusalem. Målet är att skapa en målmedveten akademisk verksamhet, öka den vetenskapliga kontaktytan, bredda institutets folkbildningsroll och stärka kunskapen om religionernas roll i Mellanösternkonflikten.

Gallring av digitala ministerialböcker

De digitalt lagrade uppgifterna i de så kallade ministerialböckerna, dopbok, konfirmationsbok, vigselbok och begravningsbok har hittills gallrats ut senast tio år efter att samtliga uppgifter för respektive bok tagits ut på papper. I en motion föreslås att gallringsbestämmelserna förändras så att uppgifterna kan arkiveras längre. Kyrkomötet anser att detta kan medföra fördelar bland annat när det gäller säkerhet och forskning och föreslår därför en översyn och eventuell ändring av gallringsbestämmelserna.

Övriga beslut från fredag förmiddag finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet. Där kan man också följa Kyrkomötet i direktsändning.

Pressekreterare:

Lotten Andersson 018-16 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se
Kristiina Ruuti 018-16 96 06, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
Ewa Röllgårdh, 018-16 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se