Landstinget i Jönköpings län

Beslut i lex Maria-ärende

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 15:00 CET

Socialstyrelsen meddelar beslut i vårdärende på Jönköpings sjukvårdsområde.

Ärendet handlar om ett oväntat dödsfall till följ av skallskada som drabbade en Waranbehandlad patient.

En 55-årig man, som behandlades med det blodförtunnande läkemedlet Waran, föll och slog sig i huvudet men han besökte distriktsläkare främst för att få ett körkortsintyg. Mannen var sämre än han uppvisade vid besöket hos distriktsläkaren.

Socialstyrelsen konstaterat att det vid läkarebesöket efter fallet borde ha ordnats med en datortomografi av skallen. Ärendet lämnas i övrigt för diskussion på berörd enhet.

Diarienummer är SoS 11494/2009 och JSO09-0153.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Kontaktperson

Carsten Frisenette-Fich, chefläkare, Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 19 74, 0705-22 10 85.