Landstinget i Jönköpings län

Beslut i lex Maria-ärende

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 13:14 CET

Socialstyrelsen meddelar beslut i vårdärende gällande Höglandets sjukvårdsområde. Ärendet handlar om ett dödsfall diarienummer HLEX 070/09

Sommaren 2009 avled en kvinna i yngre medelåldern under operation på Höglandssjukhuset. En internutredning efter händelsen kunde inte förklara dödsfallet; möjligen rörde det sig om en kraftig allergisk reaktion. Ärendet har nu utretts av Socialstyrelsen, som inte heller hittar någon förklaring till händelsen. Socialstyrelsen har inte kunnat finna något fel i handläggningen och lämnar ärendet utan kritik och utan övrig åtgärd.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Kontaktperson

Karsten Offenbartl chefläkare, Höglandets sjukvårdsområde, 0381-35318, 070-3345200