Landstinget i Jönköpings län

Beslut i lex Maria-ärenden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:49 CET

Socialstyrelsen meddelar beslut i vårdärenden inom Jönköpings sjukvårdsområde.

Ärendena handlar om behandling av mjukdelsförändring i finger och förväxling av patienter vid strålbehandling.

Behandling av mjukdelsförändring

Ärendet om klagomål på behandling av mjukdelsförändring i lillfinger är ett så kallat enskilt ärende som anmälts av patienten, en kvinna i 60-årsåldern. Händelsen inträffade våren 2008 och har diarienumren SoS 8523/2009 och JSO09-0134.

Sjukvårdsområdet får kritik för att man bör förtydliga vilka operativa ingrepp som bör utföras på vårdcentral och vilka ingrepp som bör remitteras vidare. Socialstyrelsen påpekar också att man ska ta prov vid oklar analys.

Förväxling av patienter

Ärendet med förväxling av patienter vid strålbehandling inträffade i maj 2009. Två män med samma förnamn, snarlikt utseende och ungefär samma ålder hade tid för strålbehandling. Rutinen för identitetskontroll följdes inte. Enheten har nu ändrat på sin rutin vid identitetskontroller. Ärendenumren är SoS 6922/2009 och JSO09-0103.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Kontaktperson

Carsten Frisenette-Fich, chefläkare, Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 19 74, 0705-22 10 85