Landstinget i Jönköpings län

Beslut i lex Maria-ärenden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:05 CET

Socialstyrelsen meddelar beslut i vårdärenden på Jönköpings sjukvårdsområde.

Ärendena gäller händelser med fall.

Bristande rapportering

Vårdärendet är anmält av patienten, enskilt ärende, och handlar om bristande rapportering av händelse i maj 2008.

En 82-årig man föll ett par gånger på en vårdenhet utan att det rapporterades som en avvikelse. Socialstyrelsen ger berörd verksamhetschef en uppmaning att kontinuerligt följa upp klinikens systematiska kvalitetsarbete. Diarienummer är SoS 44-10739/09 och JSO09-0159.

Fall med skallskador

En vårdavdelning har anmält upprepade fall med svåra skallskador som följd.
Enheten får kritik av Socialstyrelsen för att inte ha registrerat risk för fall och för att inte försökt förhindra ytterligare fall. Diarienummer är SoS 6948/2009 och JSO09-0115.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Kontaktperson

Carsten Frisenette-Fich, chefläkare, Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 19 74, 0705-22 10 85