Svenska Ishockeyförbundet

Beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 12:27 CET

Här nedan bifogas ett beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, torsdagen den 9 november 2006.För eventuella frågor ring:

Disciplinnämndens ordförande Martin Holmgren, mobiltel: 070 – 657 16 00Med vänliga hälsningarSVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

InformationsavdelningenJohanneshov den 9 november 2006 Ärendenr: 29-06/07BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn: Lance Ward

Förening: HV 71

Adress: Kinnarps Arena, 554 54 Jönköping

Matchdatum: 2006-11-04

Mellan: Timrå IK - HV 71

Domare/anmälare: Mikael LindqvistSKÄL
Disciplinnämnden har förutom anmälan tagit del av en filmsekvens som visar den aktuella händelsen. Spelaren har yttrat sig.

Lance Ward utdelar ett kraftigt slag mot Timråspelarens ansikte som leder till skada. Ett slag av den typen bör leda till avstängning. Vid bestämmande av straffets längd noterar nämnden att slaget föregås av att Timråspelaren varit aktiv och knuffat eller crosscheckat Lance Ward. Då endast ett slag utdelades och det skedde med handske på bör straffet stanna vid avstängning motsvarande ytterligare en match (utöver den automatiska avstängningen).BESLUT
Lance Ward åläggs enligt 14 kap. 2 § 8 p RF:s stadgar avstängning fr o m den 6 november
t o m den 16 november 2006.
Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom tre veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.På disciplinnämndens vägnarMartin HolmgrenI avgörandet har deltagit Martin Holmgren, Åke Markström, Ulf Lindgren och Hans-Göran Elo

Enhälligt.