Miljöpartiet Stockholms stad

Beslut idag: ny strategi för Stockholms grönska

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 09:43 CET

I dag beslutar kommunfullmäktige om ”Grönare Stockholm” – en ny strategi och riktlinjer för bland annat de budgeterade 300 miljoner kronor extra som ska gå till planering och utveckling av Stockholms gröna värden. Staden tar nu ett helhetsgrepp kring Stockholms park- och grönområden. 

En viktig målsättning i takt med att Stockholm förtätas är att den befintliga grönstrukturen i ytterstaden under de kommande åren ska utvecklas till områden med fler sociala och ekologiska kvaliteter än tidigare. Befintlig grönstruktur kommer att rymma fler funktioner för både sociala möten, fysisk aktivitet och samtidigt vara livskraftig med en rik biologisk mångfald. Under de närmaste tre åren satsar den rödgrönrösa majoriteten 300 miljoner kronor extra för detta arbete och ett särskilt fokus kommer läggas på stadens ytterområden.

– Stadens gröna och blå värden ger unika livskvaliteter för alla som bor och verkar eller besöker staden, nu ska vi utveckla dessa. Våra grönområden och parker är en viktig del av stadens offentliga rum och bidrar till en levande och trygg stad, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Grönområden erbjuder rekreationsmöjligheter men är minst lika viktiga i arbetet med att möta kommande klimatförändringar. Ekosystemen är en buffert mot förändringar i klimatet till exempel extrema regn och med att dämpa värmeböljor och säkra stadens dricksvattenförsörjning.

– För att kunna skapa en långsiktigt hållbar och robust grönstruktur måste vi beakta miljöfrågor i ett tidigt skede. Grönare Stockholm innebär tydligare riktlinjer och att vi även skapar en övergripande styrning över hur vi både förvaltar existerande grönområden och skapar nya. På så vis bygger vi en hållbar stad som kommer stå stadig mot ett föränderligt klimat, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Korta fakta

  • Tydligare riktlinjer för hur stadens grönområden ska utvecklas och förvaltas
  • Trafiknämnden får ett stadsövergripande samordningsansvar. Arbetet kommer ledas av en samordningsgrupp under ledning av stadsträdgårdsmästaren.
  • 300 miljoner kronor extra är budgeterade under tre år
  • Särskilt fokus på stadens ytterområden

Här finns handlingarna för dagens beslut i kommunfullmäktige:

http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2017-02-13#agenda-81

För vidare information

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 076–122 96 02

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 076–122 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08–508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/