Lunds universitet

Beslut idag om LTH:s bantning i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 16:24 CEST

Styrelsen för LTH, Lunds tekniska högskola, beslutade vid sitt sammanträde idag bland annat att anta det föreliggande förslaget angående högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg.

o högskoleingenjörsutbildningarna i Kemiteknik och Bioteknik läggs ner.

o den yrkestekniska (YTH) utbildningen i Livsmedelsteknik drivs vidare men flyttas till Lund 2006

o högskoleutbildningarna i byggteknik drivs vidare och kompletteras med inriktning mot väg- och trafikteknik

o magisterprogrammet i Industriellt byggande drivs vidare

o högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik, Programvaruteknik och Multimediateknik läggs ner, men ersätts av en (1) utbildning i Datateknik i Helsingborg.

(Förändringarna berör inte de studenter som redan påbörjat sina utbildningar. Dessa ska avslutas utan kvalitetsförsämringar.)

Beträffande LTH som helhet stöder styrelsen LTH:s ledning i arbetet att fortsätta enligt uppgjord plan för att uppnå nollresultat för år 2005. Det innebär en total besparing på 60 miljoner för LTH.

Konkreta åtgärder i besparingsprogrammet kommer att presenteras i det budgetbeslut som styrelsen fattar 29 november. Till dess pågår arbetet för fullt i enlighet med de långsiktiga planer som styrelsen fick del av.

Frågor besvaras av rektor Gunilla Jönson på telefon 046-222 33 03 eller epost: Gunilla.Jonson@kansli.lth.se