Landstinget i Jönköpings län

Beslut ilex Maria-ärende

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 13:25 CEST

Socialstyrelsen meddelar beslut i suicidärende inom Jönköpings sjukvårdsområde, diarienummer SoS 41-3088/2009 och JSO09-0049.

Läs hela pressmeddelandet med information och kontaktperson:
http://www.lj.se/index.jsf?nodeType=2&nodeId=26484&childId=11235

Vänliga hälsningar
Susanne Kewley
Informationsenheten Jönköpings sjukvårdsområde
Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5
551 85 Jönköping
susanne.kewley@lj.se
036-32 10 26
www.lj.se/ryhov