Landstinget Gävleborg

Beslut om åtgärder för att minska 2003 års underskott för Hälsinglands sjukhus, Hudiksvall

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 11:59 CEST

Hälsinglands sjukhus i Hudiksvall inför jour och helgbemanning under fredagar och anställningsstopp fr.o.m. 27 oktober samt förlängd stängning under jul och nyårshelgerna med två veckor. Åtgärderna genomförs för att hantera prognostiserat underskott på 52 miljoner kronor 2003.

Hälsinglands sjukhus i Hudiksvall har inlämnat delårsbokslut för perioden
1 januari – 31 augusti 2003, med ett prognostiserat underskott på 52 mkr för 2003.

Verksamhetsområdena har inte lämnat något underlag till sjukhusdirektören som pekar på möjliga kostnadseffektiviseringar. Beslutet om begränsningar av inhyrd personal kan ge en prognosmässig förbättring till årets slut om ca 3 mkr. De oavslutade diskussionerna med beställarnämnderna om ersättning för det ökade patienttrycket jan - maj kan i bästa fall ge en ytterligare intäkt som bättrar på resultatet. Detta är otillräckligt och räcker inte på långa vägar för att hantera det underskott på 52 mkr som prognostiseras för 2003!

Fr.o.m. den 27 oktober t.o.m. 31/12 2003 gäller därför följande:

1. Vid Hälsinglands sjukhus i Hudiksvall kommer den planerade verksamheten att pågå endast måndag t o m torsdag, för övrigt gäller akutverksamhet inklusive patienter med dubbel förtur. Personal som inte har jourledighet/komptid eller semester att ta ut under denna period tjänstgör vid behov på andra enheter än ”hemmaenheten”.

2. Anställningsstopp införs. Anställningsstoppet innebär att alla typer av rekrytering minimeras; tillsvidareanställningar, månadsavlönade och timavlönade vikarier. Undantag från anställningsstoppet prövas efter dispensansökan av sjukhusdirektören. Särskilda anvisningar för hantering av dispenser har utformats.

3. Övertid, mertid och timtid minimeras. Uppföljning kommer att ske från förvaltningsledningen.

4. Vid planering av stängningar inför jul och nyår 2003 gäller att stängningarna startar successivt 8 december (helt fr.o.m. 15 december) och pågår t.o.m. 19 januari. Stängningsperioden förlängs således med 2 veckor.