Region.Västerbotten

Beslut om åtgärder längs väg 363 mellan Vindeln och Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:22 CEST

Region Västerbottens styrelse har beslutat om förbättringar längs 363 mellan Vindeln och Umeå.
– Det är glädjande att vi kommit fram till vad som kan utföras inom nuvarande ramar. Näringslivet och inte minst det skogstekniska klustret i Vindeln har under många år efterfrågat förbättringar, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

Styrelsen har beslutat att prioritera:
Mötesseparerad sträcka från Håkmark till Forslundagymnasiet, en åtgärd som kan ge högre hastighet och därmed kortare restid.
Cykelväg i Överrödå, miljöprioriterad genomfart i Hissjö, gångbana i Haddingen ger säkrare boendemiljö och ökad trafiksäkerhet. Dessutom busshållplatser längs sträckan och säkrare korsningar och sidoområden.
Åtgärderna kan genomföras med samordningsvinster mellan prioriterade åtgärder. Exempelvis kommer genomförande av gång- och cykelväg samordnas med arbetet med den mötesseparerade sträckan mellan Håkmark och Forslundagymnasiet.
Prioriteringen innehåller även en fortsatt studie av åtgärder för Vindelns industriområde.

Prioriteringen bygger på samråd med Umeå och Vindelns kommuner och Trafikverkets studie över lämpliga åtgärder för funktion, hänsyn, miljö, säkerhet, kostnad och samhällsekonomisk nytta. Åtgärden ingår som del i den regionala planen för Västerbottens län som är beslutad av Region Västerbottens styrelse.

Trafikverkets studie visar att det finns behov av ytterligare åtgärder.
– Jag utgår från att de kommer att ligga högt på agendan när vi ska besluta om de medel som ännu inte öronmärkts i länstransportplan som gäller 2014-2025, säger Ewa-May Karlsson.

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, 070 663 64 94
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/