Finansinspektionen

Beslut om ägarprövning i HQ Bank

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:53 CEST

Finansinspektionen har godkänt Carnegie Investment Banks förvärv av HQ Bank och HQ Fonder.

HQ Bank är fortfarande i likvidation men kan som en följd av Carnegies förvärv bedriva bankverksamhet till dess att verksamheten fusionerats med Carnegie och transaktionen därmed slutförts.

I och med förvärvet tar Carnegie över alla HQ Banks tillgångar, skulder och åtaganden och tryggar därmed kundernas pengar.

FI:s generaldirektör Martin Andersson och chefsjurist Per Håkansson kommer att finnas tillgängliga för kommentarer i dag kl. 12.00.

Pressträffen sker i våra lokaler på Brunnsgatan 3 i Stockholm.

Observera att pressträffen endast är för media.

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-221 23 48