Sundsvalls kommun

Beslut om bättre beredskap i Stöde, fler ombyggnader vid Bergsåkers skola samt energi- och miljösatsning på förskola

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 07:00 CEST

Den 20 maj kommer flera fastighetsärenden upp till beslut i kommunstyrelsens utskott för infrastruktur och service, INSU.

Ett beslut för att öka beredskapen i Stöde med omnejd är att anlägga en reservkraftsanläggning vid Knutsgården i centrala Stöde.

– Stormen Ivar i vintras synliggjorde vissa sårbarheter inom kommunen, säger Stefan Lindbäck som är driftchef på Drakfastigheter. Vid äldreboendet Knutsgården finns förutom boendet även ett produktionskök som tillagar ca 1000 portioner per dag och reservkraft skulle även säkra fastighetens pelletsanläggning.

Att säkerställa strömförsörjningen vid ett dygnet runt-boende med matproduktion är viktigt, och gör att Knutsgården även kan fungera som en av kommunens trygghetspunkter vid krissituationer och liknande. Ombyggnaden av Knutsgården är beräknad till 2,5 miljoner kr.

Ett annat beslut rör en utökning av förbättringarna vid Bersåkers skola där det nu är tänkt att även skolans entréhall och matsal ska fräschas till för 3,5 miljoner kr. Bergsåkers skola är för närvarande det största pågående fastighetsprojektet inom Sundsvalls kommun.

– Entrén är viktig för både trivsel och som första intryck för besökaren, säger Anna-Karin Ohlsson, förvaltare på Drakfastigheter. I entrén kommer vi att renovera toaletterna, förbättra taket och måla om. Även skolans matsal ska fräschas till med nya ytskikt och där blir det också ljuddämpande åtgärder som förbättrar trivsel och miljö för elever och personal.

Äppellunda förskola på Alnö är ett annat beslutsärende. En ombyggnad av förskolan hänger samman med en undersökning tidigare i år som visade brister i inomhusmiljön.

– Vi kommer att bygga om ventilationen och det kommer att förbättra verksamhetens arbetsmiljö, säger Anders Lager, förvaltare på Drakfastigheter. I projektet ingår även ett ombyggt golv som förbättrar miljön för både förskolebarn och personal. Samtliga åtgärder ligger också helt i linje med vårt arbete med energieffektiviseringar och det gäller även anslutningen av förskolan till fjärrvärmenätet.

Förbättringarna vid Äppellunda förskola är kostnadsberäknade till 7 miljoner kr.

Kontaktpersoner:
Stefan Lindbäck, driftchef, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun, tfn: 070-190 44 88 – Knutsgården

Anna-Karin Ohlsson, förvaltare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun, tfn: 070-191 32 22 – Bergsåkers skola

Anders Lager, förvaltare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun, tfn: 070-715 63 35- Äppellunda förskola