Näringsdepartementet

Beslut om bolagisering av delar av Vägverket och Banverkets verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:18 CEST

Idag överlämnar regeringen propositionen Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen att Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Banverket Projektering blir två statligt helägda bolag.

- Bolagiseringen av dessa verksamheter kommer leda till en bättre fungerande konkurrens vilket innebär skärpta krav på verksamheten när det gäller effektivitet. Detta leder till lägre priser och bättre kvalitet, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Det ena bolagets verksamhet (som motsvarar Vägverket Produktion i dag) bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, service-, och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Det andra nybildade bolagets verksamhet (som motsvarar Vägverket Konsult och Banverket Projektering) föreslås vara att bedriva konsultverksamhet huvudsakligen inom trafik- och transportområdet. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009.

Verksamheten vid Banverket Produktion bör också bolagiseras. Detta bör genomföras så snart det finns en fungerande konkurrens på marknaden för drift och underhåll samt investeringar i järnvägstekniska anläggningar på järnvägsområdet.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77