Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Beslut om fastställelse av offentligt ackord

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 15:13 CEST

Kristianstads tingsrätt har idag, 2015-08-11, beslutat att fastställa det av Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) föreslagna ackordsförslag. Samtliga närvarande och röstberättigade fordringsägare röstade enhälligt för förslaget. Beslutet innebär en nedskrivning om 75 % av bolagets samtliga oprioriterade skulder. Rekonstruktionen upphör i samband med att beslutet vinner laga kraft.

I den pågående företagsrekonstruktionen har Cefour Wine & Beverage AB (Publ) från Kristianstads tingsrätt erhållit beslut i enlighet med föreslaget offentligt ackord.

Tingsrättens beslut vinner laga kraft den 2 september 2015, om beslutet inte överklagas.

”Beslutet är mycket positivt för bolaget och våra aktieägare. Vidare önskar jag å bolagets vägnar rikta mitt stora tack till den kvalificerade majoritet av bolagets fordringsägare som valt att stötta bolaget genom nedskrivning av sina fordringar. Min förhoppning är att få fortsätta den goda affärsrelationen med samtliga leverantörer och fordringsägare som valt att acceptera ackordsförslaget.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

I och med att beslutet vinner laga kraft kommer tingsrätten att avsluta den pågående företagsrekonstruktionen med omedelbar verkan.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com