Sportfiskarna

Beslut om fiskesekretariat!

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2003 11:58 CEST

Som ett led i regeringens ambition att arbeta för en hållbar utveckling inom fiskerisektorn, ska ett särskilt sekretariat bildas - Secretariat on Sustainable Fisheries. Sekretariatet skall arbeta med riktade informationsinsatser gentemot strategiskt viktiga grupper inom länder som har tillgång till fiskevatten i Östersjön, Västerhavet och i Nordsjön. För år 2003 har regeringen avsatt 2 miljoner kronor.

Sekretariatet kommer att arbeta i enlighet med det framgångsrika arbetssätt som har utvecklats av det Internationella Försurningssekretariatet och drivas i samarbete mellan VärldsnaturfondenWWF, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

- Inrättandet av fiskesekretariatet är en viktig framgång för alla krafter som samarbetar för ett hållbart fiske, säger Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Lars Kristoferson, WWF och Mikael Karlsson, SNF i en gemensam kommentar.

Ambitionen med insatserna skall vara att sprida kunskap i frågor som gäller t.ex. beståndsvård, minimimått, fiskemetoder, marina reservat och liknande åtgärder som Sverige idag driver internationellt.

- För miljöpartiet, som i samarbete med S och V, tagit fram förslaget är det viktigt att skapa bättre möjligheter att ta tillvara ideella organisationers kompetens inom fiskeripolitiken,” säger Åsa Domeij (mp).


Ytterligare info:

Åsa Domeij, miljöpartiet de gröna 073-0774307

Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 070-8448875
Mikael Karlsson, SNF 070-3162722
Lars Kristoferson, WWF 0703716904

Kontaktperson:
Stefan Nyström
E-post: stefan.nystrom@sportfiskarna.se
Tel: 070-8448875