Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Beslut om förstudie för en långsiktig lösning för Yxern

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 12:45 CET

Idag träffades representanter för Tekniska verken i Linköping, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Botorpströmmens vattenråd, Yxerns Fiskevårdsområde samt Yxerns regleringsföretag, för att komma vidare i frågan om regleringsproblematiken i sjön Yxern.
På mötet beslutades om att låta göra en förstudie om hur en långsiktig lösning för Yxern skulle kunna se ut.

Förstudien kommer att bekostas av Vimmerby kommun, Västerviks kommun och Tekniska verken.
Yxerns Regleringsföretag, Yxerns Fiskevårdsområde och Botorpströmmens vattenråd bidrar också med resurser.

Beslut togs även om att tillsätta en referensgrupp med representanter från alla berörd parter, för att jobba vidare med frågan.

Alla som deltog på mötet var positiva och eniga i besluten.

 -Idag har vi tagit ett stort steg i rätt riktning för sjön Yxern, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.

-Det är fantastiskt att alla intressenter har enats kring frågan, det känns jättebra, säger Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping AB.

-Jag är nöjd med mötet, vi och våra delägare och fiskekortsinnehavare förväntar oss att vi ska få en stabil nivå i Yxern, Det är viktigt för oss att den gamla vattendomen från 1938 läggs till historiearkivet och blir ersatt av något nytt, säger Magnus Danlid, Yxerns Fiskevårdsområde.

-Vi har deltagit i ett möte som varit i konstruktiv anda, som vi tror kan vara ett viktigt steg för en långsiktig lösning för Yxern, säger Ola Palmquist, styrelseordförande i Yxerns Regleringsföretag

-Nu har vi gått från ord till handling, med målet att skapa en bättre situation för Yxern, säger Helen Nilsson (S),kommunstyrelsens vice ordförande i Vimmerby kommun.

-Botorpströmmens vattenråd tycker att det känns jättebra att vi har enats om att göra en förstudie, jag ser fram emot resultatet, säger Maria Kappling, samordnare för Botorpströmmens vattenråd

För mer information kontakta gärna:
Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping AB, 013- 20 81 03 
mile.elez@tekniskaverken.se

Mats Hugosson, vice ordförande kommunstyrelsen, Västervik, 070-344 09 83
mats.hugosson.pol@vastervik.se

Helen Nilsson, vice ordförande kommunstyrelsen, Vimmerby, 070-302 90 86
helen.nilsson@vimmerby.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/