Europaparlamentet

Beslut om gemensam visumpolitik

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:43 CEST

EU-länderna söker närmare samarbete kring visumansökningar. Det nya samarbetet innebär att ett medlemslands konsulat ska kunna ta emot ansökningar som gäller ett annat EU-land. Parlamentet ställer sig bakom förslaget. Europaparlamentet godkände idag överenskommelse med rådet med 509 röster för, 50 emot och 32 nedlagda. Parlamentet har varit pådrivande för en större samverkan mellan medlemsländernas konsulära representationer. Parlamentet har även framhållit möjligheten att utfärda flera korttidsvisum samtidigt (multipelvisering) för att minska den administrativa bördan på konsulaten och för den som reser ofta till EU.

Enligt överenskommelsen ska avgiften för en visumansökan till EU vara 60 euro. Parlamentets förhandlare hade önskat en avgift på 35 euros. Däremot kommer det att vara kostnadsfritt för barn under sex år, skolelever eller universitetsstuderande som besöker EU i anslutning till studier, forskare som reser i jobbet och resenärer under 25 år som representerar organisationer i seminarier, sportaktiviteter eller kulturella arrangemang.

Inlägg på svenska i debatten
Föredragande Henrik LAX (ALDE, Finland) konstaterade att med denna reform införs instrument som kommer att ha stor betydelse för att en enhetlig tillämpning av Schengenreglerna. Lax framhöll multipelvisering, möjlighet för länderna att företräda varandra och en gemensam Internetsida som de tre viktigaste resultaten.
Föredragande: Henrik LAX (ALDE, Finland) Betänkande: A6-0161/2009Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)Debatt: 1.4.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53202

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion & Information, Bryssel

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige