Centerpartiet

Beslut om handlingsplan för att motverka våld mot äldre

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:56 CET

Ett enigt Socialutskott beslutade idag om ett gemensamt tillkännagivande angående en nationell handlingsplan mot våld och övergrepp mot äldre. Utskottet anser att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre.

- Utskottet delar motionärernas bedömning att äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Därför är det viktigt att öka kunskapen på området och systematiskt motverka våld mot äldre, säger Socialutskottets ordförande Anders W Jonsson (C)

Äldre personer är en av de särskilt utsatta grupper som regeringen lyfter fram i arbetet mot våld i nära relationer. Socialutskottet välkomnar detta. Utskottet ser det som angeläget att frågan om våldsutsatthet och stöd till dem som utsatts lyfts även i utvecklingen av äldreomsorgen, vilket lyfts fram i motionerna So 247 (FP)  och So 487 (V) yrkande 22. 

Socialstyrelsen har utrett frågan inom ramen för det förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer som styrelsen utarbetat på uppdrag av regeringen och som överlämnades i december 2011. Dessa förslag till åtgärder bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Kontakt:

Anders W Jonsson
Ordförande i socialutskottet
070-631 10 02

 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.