Konstnärsnämnden

Beslut om internationella kulturutbyten för bild- och formkonstnärer

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:26 CET

Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis beslutade den 4 december om stipendier för internationellt kulturutbyte till bild- och formkonstnärer samt att föreslå kandidater till utländska ateljéprogram på sju olika platser i världen.

Delegationen beslutade att fördela drygt 1,3 miljoner kronor i stipendier för bild- och formkonstnärers internationella kulturutbyten. Genom stipendierna stöds deltagande i utställningar och arbets- eller studie­vistelser samt internationella samarbetsprojekt i Sverige.

Av totalt 205 sökande, beviljades 58 ansökningar stipendier på mellan 3 500 och 80 000 kronor. Kulturutbyten till 23 olika länder stöds på detta vis. Drygt hälften av alla utbyten sker inom Europa, men många utbyten går också till Asien.

Klicka här för att se samtliga stipendiater »

Delegationen beslutade vidare att tilldela bildkonstnären Kristina Matousch Iaspis ettåriga ateljéstipendium vid ISCP i New York. Delegationen tog också fram förslag på kandidater till ateljévistelser i Iaspis övriga utlandsateljéer i Beijing, Berlin, London, Mexiko City och Tokyo. Det slutgiltiga urvalet görs dock av de mottagande ateljé­program­men. Klicka här för att se namnen på de föreslagna konstnärerna.

 

För mer information kontakta:

Louise Dahlgren
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 68

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.