Devicom

Beslut om konvertibelemission

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:08 CEST

(Aktietorget: DEVI)

Styrelsen för Devicom AB (publ) ("Bolaget") har Fredagen den 5 september fattat beslut om att, med utnyttjande av det bemyndigande som årsstämman beslutade om den 29 maj 2008, emittera 85 stycken konvertibler till ett nominellt belopp om 32.000 kronor. Emissionen tillför Bolaget 2.720.000 kronor, före emissionskostnader. Emissionen sker formellt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emedan samma erbjudande tidigare har riktats till Bolagets samtliga befintliga aktieägare.

Konverteringskurs: 3:20 kr
Nominellt belopp: 32.000 kr
Ränta: 8,50 %
Löptid: t o m 2009-06-30
Konverteringstid: 31 okt 2008 - 30 november 2008 samt 31 maj 2009 - 30 juni 2009

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Jesper Yrwing 0708 60 60 07.

Om Devicom AB (publ)
Devicom är registrerat hos Post & Telestyrelsen enligt § 5 i Telelagen vilket ger status som teleoperatör i Sverige. Bolaget har en egen direktuppkoppling till Telia Soneras nätverk och är på detta sätt verksam i hela värdekedjan som operatör. Devicom specialiserar sig på internationella samtal till låga priser. Devicom har cirka 8000 användare inklusive 900 företag som kunder. Företaget grundades 2003, omsätter över 24 mkr per år och är noterat på Aktietorget.

Adressuppgifter:
Devicom AB (publ)
Finlandsgatan 66
164 74 Kista

Telefon: 08-632 00 90
Telefax: 08-594 624 06

Nätplatser:
www.devicom.se
www.mycosmik.com
www.superstarmobile.se