NASDAQ OMX

Beslut om notering av OM-aktien på Helsingforsbörsens huvudlista

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 16:18 CEST

Helsingforsbörsen har idag beslutat godkänna OM Aktiebolags ("OM") aktier för notering på Helsingforsbörsens huvudlista, under förutsättning av att OMs erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i HEX Oyj ("erbjudandet") fullföljs.

Under förutsättning att erbjudandet fullföljs kommer handeln i OM-aktien på Helsingforsbörsen att ske under beteckningen OMH1V.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, IR-chef 08 405 60 42