Kävlinge kommun

Beslut om nytt arbetssätt för fritidsledarna

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 18:57 CEST

På Bildningsnämnden den 22 augusti fattades beslutet att verksamheten på fritidsgården Stationshuset i Furulund ska förändras. Det innebär att fritidsgårdens öppna verksamhet stängs. Istället kommer personalen att ha sin utgångspunkt från fritidsgården Annelund i Kävlinge och förändra sitt arbetssätt på så vis att de ska vara på ungdomarnas andra mötesplatser.

– Beslutet handlar om att vi vill utveckla verksamheten genom att skapa ett nytt arbetssätt med en mer flexibel verksamhet där personal kan uppsöka och nå ungdomar på fler arenor än på kommunens fritidsgårdar. Med detta arbetssätt hoppas vi på fler och starkare relationer med ungdomarna, säger Charlotte Lindblad, ordförande i Bildningsnämnden.

Fritidsgården Stationshuset (Järnvägsgatan 2 i Furulund) har under flera år arbetat för att få fler besökare till den öppna verksamheten. De barn och ungdomar som besöker fritidsgården i nuläget, gör det tack vare den inspelningsstudio och replokal som finns tillgänglig. Utöver detta bedriver Kulturskolan verksamhet på fritidsgården, en dag i veckan.

– Vi vet att fritidsgårdens geografiska läge inte inbjuder till någon naturlig samlingsplats, eftersom Stationshuset ligger avlägset ifrån skola och idrottsplats, säger Ewa Johansson, fritidsgårdschef Kävlinge kommun, och fortsätter:

– Dessutom ser vi i undersökningen LUPPEN (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som genomfördes av Ungdomsstyrelsen bland ungdomar i Kävlinge kommun 2010 att 45 % av ungdomarna träffar sin bekantskap utomhus – det vill säga på fler platser än fritidsgårdar och föreningslokaler. Dessutom har Internet tillkommit som en social arena. Vi vill förändra verksamheten för att bättre möta ungdomarnas behov.

I Stationshuset ska den ledarledda verksamheten finnas kvar och även utökas. Det innebär att replokalen och studion finns kvar. En dialog har även inletts för att bygga upp ett samarbete med andra föreningar.

För mer information kontakta gärna Charlotte Lindblad, ordförande Bildningsnämnden, tel 0733-73 05 40 och Ewa Johansson, fritidsgårdschef tel 0709-73 95 67.

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!