Miljöpartiet Stockholms stad

Beslut om nytt parkeringsgarage för halv miljard i Hjorthagen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 15:15 CEST

I dag beslutar Stockholm stads kommunfullmäktige om ett nytt parkeringsgarage i Hjorthagen för 1 200 bilar för 540–590 miljoner kronor. Syftet är att få bort bilar från gatorna och lösa behovet av parkering i Norra Djurgårdsstaden som byggs som en hållbar stadsdel.

I dag fattar kommunfullmäktige ett stort inriktningsbeslut att Stockholm Parkering ska nyproducera ett parkeringsgarage i Hjorthagsberget till en omfattande investering på cirka 540–590 miljoner kronor. Byggherrarna i området bedöms finansiera cirka 40 procent av investeringskostnaden, i form av parkeringsköp.

– Norra Djurgårdsstaden byggs med höga ambitioner som ska utmana och utveckla vårt sätt att se på städer. Därför planeras stadsdelen för ett lågt behov av parkeringsplatser: 0,5 per lägenhet. Ett sätt att få bort bilarna från gatorna och lösa behovet av parkering i området är att bygga p-garage, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd och styrelseordförande i Stockholm Parkering.

Bergrummet, som tidigare var Fortums gamla naftalager till gasverket, ger möjlighet till nyproduktion av 1 200 underjordiska parkeringsplatser. Anläggningen kommer även fungera som besöksparkering till handel, idrott kultur med mera i form av samnyttjande.

– Föredelen med att bygga ett allmänt garage är att parkeringsplatserna kan samnyttjas för boende, besökande och verksamma i området, då dessa nyttjar parkeringarna vid olika tillfällen under dygnet, säger Daniel Helldén.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största och viktigaste stadsutvecklingsområden. I stadsdelen kommer det finnas 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser, tillsammans med en ny hamn. Ett av målen är att öka andelen hållbara transporter. En ambition är därför att hålla nere antalet bilresor och i stället satsa på gång, cykel- och kollektivtrafik.

Handlingarna finns i detta pressutskick samt här: http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2016-10-17#agenda-79

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad