Miljödepartementet

Beslut om ökad service vid källsortering

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 16:04 CEST

Regeringen har beslutat om en rad förordningsändringar till följd av propositionen Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp.

Beslutet innebär bland annat att det ska bli enklare för konsumenterna att delta i källsortering av avfall.
- Alla hushåll ska omfattas av en god servicenivå. Nu ställs hårdare krav på producenterna av förpackningar och tidningspapper att se till att servicen blir bättre, säger miljöminister Lena Sommestad.

Regeringen anser att informationen till konsumenterna om avfallssystemen behöver förbättras och ske efter de lokala förutsättningarna. Kommunernas roll när det gäller informationen till hushållen har därför förtydligats.

För att uppnå en god service är det viktigt att kommunernas och producenternas system för insamling av avfallet samordnas. Regeringen har nu tydliggjort vad som ska ingå i samråden mellan kommuner och producenter på lokal nivå.

- Regelverket har utformats för att förbättra möjligheterna till samarbete. Naturvårdsverket har även inrättad ett avfallsråd och fått specifika uppdrag i syfte att förbättra samarbetet. Nu är det upp till producenterna och kommunerna att se till att samarbetet verkligen fungerar, säger miljöminister Lena Sommestad.

Kontakt
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08