Västra Götalandsregionen

Beslut om partistöd nästa mandatperiod

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 12:43 CEST

Regionstyrelsen sammanträdde den 11 april i Karlstad i samband med ett besök hos Landstinget Värmland och Region Värmland. Styrelse beslutade om partistödet för åren 2006-2010 och godkände tre olika yttranden.

Beslut om partistödet för 2007-2010
Regionstyrelsen beslutade att fastställa reglerna för partistöd för nästa mandatperiod. Stödet blir ett fast belopp på 24 kronor och 70 öre per invånare. Detta motsvarar närmare 38 miljoner kronor som kommer att uppräknas årligen med tre procent.

Styrelsen beslutade också att partistödet ska fördelas med ett fast belopp på 650.000 kronor till varje parti i regionfullmäktige och att resten fördelas efter antalet mandat i fullmäktige.

Reservation: Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ingen avidentifiering av jobbansökningar
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande över betänkandet ”Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald”. I svaret till finansdepartementet delar regionen uppfattningen att det förekommer diskriminering i samband med rekrytering. Men regionen har arbetat fram en annan metod för att motverka diskriminering i arbetslivet.

Reservation: Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för gemensamt yrkande.

Godkände yttrande över ”Ett förnyat programkontor”
Regionstyrelsen beslutade godkänna förslaget till yttrande över betänkandet ”Ett förnyat programkontor”. Yttrandet skickas till utbildnings- och kulturdepartementet. Betänkandet handlar om verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Godkände yttrande över EU:s grönbok
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande över EU:s grönbok om psykisk hälsa. Yttrandet skickas till socialdepartementet och handlar om förbättringar av befolkningens psykiska hälsa och en strategi för psykisk hälsa i Europeiska Unionen.