Umeå kommun

Beslut om Rådhustorgets utformning tas i höst

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2015 10:08 CEST

Beslutet om Rådhustorgets utformning kommer att tas under hösten 2015. Det har tekniska nämnden beslutat. Arkitekternas arbete med utformningen går bra men det finns inget färdigt förslag att visa upp än.


Vid tekniska nämndens sammanträde i december 2014 fastställdes projektbeskrivningen för ombyggnad av Rådhustorget. I projektbeskrivningen fanns en antagen tidplan som nu är justerad från juni till hösten 2015.

Kommunens anlitade konsulter Sweco, med arkitekterna Thorbjörn Andersson och P-G Hillinge i spetsen, arbetar med att ta fram ett förslag till utformning av Rådhustorget. Utformningen utgår från projektbeskrivningen som bland annat är baserad på översiktsplanen, resultatet av medborgardialogen samt andra utredningar som gjordes under 2014.

- Nämnden har fått en första redovisning. Ledamöterna var nöjda med huvuddragen i förslaget men lämnade en del synpunkter som arkitekterna fick med sig, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.


Kvarstående frågor som rör detaljer
Arbetet med utformningen går vidare, men det finns inget färdigt förslag att visa upp ännu.
- Thorbjörn Andersson är en skicklig och erfaren konsult och helheten i förslaget är tilltalande med många fina lösningar. De kvarstående frågorna rör detaljer i förslaget, bland annat byggnaders placering, sittplatser, att tydligöra ”stråket” till Väven och torghandelns utformning och placering, säger Karin Isaksson, park- och gatuchef, Umeå kommun.

Kommunikationsplan ska tas fram
En enig nämnd bestämde också att en kommunikationsplan ska tas fram så att det färdiga förslaget kan presenteras för umeborna på ett bra sätt.

Rådhustorget en vacker och representativ miljö
Umeå kommun bygger om Rådhustorget för att skapa en vacker och representativ miljö i hjärtat av Umeå, en plats som både är folklig och officiell. Torget ska vara en attraktiv mötesplats året om och locka med sittplatser i solen, aktiviteter och utbud, där umeborna kan mötas, tala och umgås. Självklart ska platsen vara till för alla: trygg, tillgänglig, flexibel och lättorienterad.

Efter beslutet om utformningen inleds arbetet med att utforma och sammanställa underlag inför upphandlingen av entreprenör.

Prenumerera på nyheter
Nu kan du prenumerera på nyheter om Rådhustorget och ombyggnaden. Som prenumerant får du ett mejl när det finns en nyhet att läsa om Rådhustorget. Läs mer på www.umea.se/radhustorget

Kontakt
Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32


lena.karlsson-engman@umea.se
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se