Gotlands kommun

Beslut om regionens utveckling ska fattas nära verkligheten

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:16 CET

Ansvarskommittén överlämnar idag sitt cirka 300 sidor omfattande slutbetänkande till kommunminister Mats Odell * ett förslag som beskriver var de regionala utvecklingsfrågorna ska beslutas, hur hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning ska se ut samt hur den statliga styrningen av samhällsorganisationen ska organiseras.

Förslaget innebär att de nuvarande samverkansorganen och länsindelningen upphör och istället föreslås att det bildas mellan 6-9 stora regionkommuner som får ansvar för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet och hälso- och sjukvårdsfrågorna.

* För Gotlands del är det viktigt att slå vakt om vårt självbestämmande och det ansvar som Gotlands folkvalda redan idag har över de regionala utvecklingsfrågorna. När kommittén har tagit fram sitt förslag till regionindelning så har arbetsmarknadsregionerna varit en av de viktiga byggstenarna. När det gäller Gotland så är det ju uppenbart att vi aldrig kan ingå i Stockholms lokala arbetsmarknadsregion. Vidare sägs att man vill delegera beslut från statlig nivå till lokalt folkvalda regioner men för oss på Gotland blir det motsatt effekt om vi inte får behålla ansvaret för utvecklingsfrågorna. Besluten skall tas nära verkligheten där utvecklingskraften och kreativiteten finns och det är uppenbart att Gotland, med vårt läge mitt i Östersjön, behöver en särlösning säger Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.


När det gäller hälso- och sjukvårdsfrågorna har vi redan idag inom flera områden ett väl utvecklat samarbete mellan Gotland och Stockholm.

* Ett fortsatt nära samarbete är även i fortsättningen mycket viktigt för Gotland som med sitt begränsade befolkningsunderlag har svårt att erbjuda samtliga specialiteter och att bära kostnadsutvecklingen inom den allt mer högspecialiserade hälso- och sjukvården, fortsätter Nypelius.

En annan del i förslaget handlar om hur den statliga styrningen ska organiseras, något som berör både länsstyrelserna och andra statliga myndigheter.

* En ökad statlig samordning är något som vi ser positivt på från kommunens sida, avslutar Eva Nypelius som ser fram emot en fördjupad debatt när det gäller hela ansvarskommitténs förslag under våren.

För mer information kontakta:
Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-447 74 62