Finansdepartementet

Beslut om slutlig utbetalning samt förlängning av avtal med kommundelegationen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:40 CET

Regeringen har i dag beslutat att utbetala den sista delen av det
bidrag som överenskommits med staten till Kils och Nordmalings
kommuner. Regeringen har i dag också beslutat att godkänna statens
förlängning av överenskommelserna med Bromölla kommun, Smedjebackens
kommun, Dalarnas läns landsting och Västernorrlands läns landsting till
bokslut 2004.
Beslutet om utbetalning av den sista delen av bidraget till Kils och
Nordmalings kommuner avser följande belopp:
Kils kommun 3 825 000 kronor
Nordmalings kommun 13 875 000 kronor

Regeringen beslutade den 5 oktober, 7 december respektive 21 december
2000 att bevilja bidrag till 36 kommuner och 4 landsting med en svår
ekonomisk situation. Ansökningarna har beretts av Kommundelegationen.
Målet med det statliga stödet är att det ska bidra till att berörda
kommuner och landsting når det lagstadgade kravet på ekonomisk
balans.
Regeringen beslutade den 7 mars 2002 att utbetala 25 procent av det
bidrag som överenskommits med staten till 36 kommuner och 3 landsting.
Utbetalning av resterande del av bidraget ska enligt överenskommelserna
ske efter att kommunen fullgjort sina åtaganden enligt en fastställd
åtgärdsplan samt uppnått ekonomisk balans senast i bokslutet för
2002.
Regeringen beslutade den 18 juni 2003 om slutlig utbetalning till 22
kommuner och 2 landsting efter en rapport från Delegationen för
uppföljning av kommundelegationens ärenden. Kils och Nordmalings
kommuner hade vid den tidpunkten inte inkommit med skriftliga
redogörelser och revisorsintyg.
Under november månad 2003 har Nordmalings och Kils kommun inkommit med
skriftliga redogörelser och revisorsintyg som visar att kraven för
slutlig utbetalning har uppfyllts.
Enligt rapporten uppfyller dock inte Bromölla kommun, Smedjebackens
kommun, Dalarnas läns landsting och Västernorrlands läns landsting
åtagandena i överenskommelsen. Dessa kommuner och landsting har inte en
ekonomi i balans i bokslut 2002.
Ett omfattande besparingsarbete pågår i de berörda kommunerna och
landstingen och Bromölla kommun, Smedjebackens kommun, Dalarnas läns
landsting och Västernorrlands läns landsting bör få ytterligare tid på
sig att uppnå överenskommelsen.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599