Umeå kommun

Beslut om tre medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 16:10 CEST

Ett medborgarförslag om gymkort för pensionärer och ett förslag om en staty över kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund har avslagits av kommunstyrelsen. Ett tredje förslag om en återvinningsstation på f d Grandtomten i Sävar besvaras med att läget inte är lämpligt.

Anledningen till att avstyrka medborgarförslaget om gymkort för pensionärer är att kommunen bland annat på grund av likställighetsprincipen inte särskilt kan subventionera en medborgargrupp utan synnerliga skäl.

Marmorskulptur
Ett annat förslag gällde en beställning av en marmorskulptur föreställande kommunalrådet Lennart Holmlund i en hästvagn. Tanken var att den skulle placeras på Rådhusets tak. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunstyrelsens ordförande enligt tradition presenteras i form av ett fotografi vid kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Nej från kommundelsnämnden
När det gäller återvinningsstationen går kommunstyrelsen på samma linje som kommundelsnämnden i Sävar. Den har konstaterat att ”Grandtomten” inte är aktuell som vare sig en tillfällig en framtida placering.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43 
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se