Sandvikens kommun

Beslut om utbyggnad av Sandbacka Park Etapp 5

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:33 CEST

Kommunstyrelsen i Sandviken har fattat beslut om utbyggnad av Sandbacka Park Etapp 5. Total kostnad beräknas till maximalt 93 miljoner kronor. Inflyttning kan ske sommaren 2007.
Etappen kommer att innehålla lokaler för cirka 300 nya arbetsplatser. Det innebär att Sandbacka Park fullt uthyrt kommer att rymma drygt 800 personer.
Beslutet har fattats av kommunstyrelsen då det inte föreligger något hinder för utbyggnad.

- Sandvikens kommun kan inte vänta på att besked som vi inte vet när det kommer, säger Stefan Hedin, kommunalråd.
- Efterfrågan på lokaler i Sandbacka Park är idag så stor att Sandvikens kommun måste ta tillvara den möjlighet till tillväxt som detta ger.

Redan i dag finns det intressenter till hälften av utbyggnadens totala lokalyta.

-Syftet med satsningen på Sandbacka Park är primärt att öka antalet företag och arbetstillfällen i Sandvikens kommun. För att kunna jobba vidare med den målsättningen behövs ytterligare lokalutrymmen i området, vilket nu tillhandahålls genom etapp 5 säger Ulrika Nordström Malmkvist, utvecklingsansvarig på Sandbacka Park Utveckling.

- I och med beslutet från kommunstyrelsen kan vi nu dels bereda de expanderande företagen i Sandbacka Park den yta de behöver, och dels inleda diskussioner med de företag som visat intresse för etablering i teknikparken.

Ulrika gläds åt beslutet och betonar vikten av mer lokalutrymmen i området för företagen.
- Det är ett viktigt beslut för Sandviken som gör att den positiva utvecklingen runt Sandbacka Park ges möjlighet att fortsätta.

För mer information:

Stefan Hedin, tel 026-24 00 00